Informasjon fra styret i NCF etter dagens styremøte

Sharing is caring!

Pressemelding: Styret i Norges Cykleforbund avholdt i dag et ordinært styremøte på Gardermoen. På agendaen var blant annet økonomien i Bergen 2017 AS, budsjettet for NCF i 2018, samt fastsettelse av tidspunkt for ekstraordinært Forbundsting.

 For ordens skyld ønsker vi innledningsvis å informere om at Harald Tiedemann Hansens arbeidskontrakt som daglig leder i Bergen 2017 AS gikk ut 1. november.

Forbundsstyret ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen Bergen 2017 AS har havnet i. Det er viktig for oss å understreke at det forelagte tallet på minus 57 millioner ikke representerer det endelig resultater i selskapet. Vi er orientert om at det er forelagt et krav på 41 millioner kroner som bestrides, hvorav nesten halvparten er fra offentlige myndigheter.

Vi tar til etterretning at styret i Bergen 2017 AS anser at en frivillig akkordløsning ledet av advokat Jeppe Normann, er det beste for selskapet og støtter styret i Bergen 2017 AS sin beslutning om å fortsette dette arbeidet til beste for kreditorene. Vi forutsetter at styret i NCF blir fortløpende orientert om fremdriften.

Det har i lengre tid blitt jobbet med NCF sitt budsjett for 2018, både i administrasjonen og på styrenivå. Endelig budsjett for 2018 er fortsatt ikke klart, men styret ga i dag noen prioriteringer som administrasjonen skal ta med seg videre i sitt budsjettarbeid.

Dato for Ekstraordinært Forbundsting settes til lørdag 20. januar på Gardermoen. Innkalling blir sendt når saksdokumenter fra SK Rye med kandidater til nytt forbundsstyre og ny valgkomite er forelagt NCFs administrasjon, ref. pkt. 3 og 5 i §19 i NCFs Lov.

 

Facebook kommentarer