Nytt forbundsstyret valgt på helgens sykkelting

Sharing is caring!

Norges Cykleforbunds 87. ordinære forbundsting ble i helgen avholdt i Bergen. Vi gir dere oversikten over de viktigste vedtakene og hvem som er valgt inn i ulike styrer/komiteer/utvalg.

nch styre 16 18

Fra venstre: Styremedlem, Gyri Kjølstad, Bærum og omland CK Styremedlem, Vidar Bringeland Sørensen, Sandnes SK Styremedlem, Heidi Jørgensen Krokdal, CK Victoria 1. visepresident, Hans Petter Gulbrandsen, Drammen CK President, Harald Tiedemann Hansen, Grenland SK 2. visepresident, Marianne Balto, Sirma IL Styremedlem, Marit Sælemyr, Bergen CK Styremedlem, Abid Raja, IF Frøy

– Det er spesielt to viktige ting som skjer fremover. I tillegg til VM i Bergen 2017 blir det viktig å få realisert de tre velodromprosjektene slik at vi kan utvikle sporten videre. Jeg ser frem til å ta fatt i dette arbeidet sammen med det nye styret, sier nyvalgt Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

Rekruttering og kvinner i fokus

På helgens ting ble også nytt Sykkelpolitisk dokument(SPD) med nye programerklæringer vedtatt.

– Som uttalt i SPD blir det blir viktig å ta tak i rekruttering av flere barn og unge samt å få flere kvinner til å sykle, sier Tiedemann Hansen.

Vedtak i velodromsaken

I forkant av tinget var det et stort engasjement rundt velodromsaken som skulle diskuteres på tinget. Tinget besluttet enstemmig følgende vedtak:

«Tingvedtaket om å realisere 3 velodromer i Norge står fast og er førende for NCFs arbeid i Sykkelpolitisk dokument. NCF skal sammen med NIF fortsatt arbeide for at KUD gir nødvendig støtte for å realisere prosjektene i Sola og Asker. NCF og NIF vil støtte Folkehallenes arbeid for å maksimere tildeling av sysselsettingsmidler til Sola».

Forslaget om å innføre ny NM gren for 20 manns lagtempo falt etter at bare 17 av 98 stemmerettigheter stemte for. Etter en interessant diskusjon så viste stemmegivningen at det ikke var dekning i sykkel-Norge for å innføre dette.

Alle valgkomiteens forslag ble vedtatt, de fleste med akklamasjon. Under ser dere oversikten over alle innvalgte represetanter på årets ting.

Styret

President: Harald Tiedemann Hansen Grenland SK/Region TeVeBu

1. visepresident: Hans Petter Gulbrandsen Drammen CK/Region TeVeBu

2. visepresident: Marianne Balto Sirma IL Sykkel/Region Nord

Styremedlem: Heidi Jørgensen Krokdal CK Victoria/Region Midt

Styremedlem: Vidar Bringeland Sørensen Sandnes SK/Region Sør

Styremedlem: Gyri Kjølstad Bærum OCK/Region Øst

Styremedlem: Abid Raja IF Frøy/Region Øst

Styremedlem: Marit Sælemyr Bergen CK/Region Vest

Varamedlem: Solveig Skottene Raufoss & Gjøvik SK/Region Innlandet

 

Grenutvalg Landevei

Medlem Marianne Riste Ringerike SK/Region TeVeBu

Medlem Rune Torkildsen Fana IL Sykkel/Region Vest

Medlem Kirsti Ruud Økern CK/Region Øst

Medlem Phan Åge Haugård IF Frøy/Region Øst

Medlem Henning Andresen Grenland SK/Region TeVeBu

Medlem Jan-Oddvar Sørnes Bodø CK/Region Midt/Nord

ncf 16 landevei

Fra venstre: – Jan Oddvar Sørnes, Bodø CK/Region Midt/Nord – Rune Torkildsen, Fana IL Sykkel/Region Vest – Henning Andresen.Grenland SK/Region TeVeBu Øvrige medlemmer som ikke var tilstede: – Marianne Riste, Ringerike SK/Region TeVeBu – Kirsti Ruud, Økern CK/Region Øst – Phan Åge Haugård, IF Frøy/Region Øst (Foto: Norges Cykleforbund).

Grenutvalg Terreng

Medlem Ole Kristian Rudland Kvam IL Sykkel/Region Innlandet

Medlem Lena Øverbye Romeriksåsen SK/Region Øst

Medlem Gjertrud Bø Soon CK/Region Øst

Medlem Tord Bern Hansen SK Rye/Region Øst

Medlem Stian Kristoffer Evensen Harstad CK/Region Nord

Medlem Haakon Faanes Lillehammer CK/Region Innlandet

 

Grenutvalg BMX

Medlem Ken Meland Sviland BMX/Region Sør

Medlem Marianne Kolnes Sola BMX/Region Sør

Medlem Mette Thomsen Moss BMX/Region Øst

Medlem Trond Olsen Gressvik BMX/Region Øst

Medlem Ken Olsen, Råde BMX/Region Øst

 

Grenutvalg Bane

Medlem Marie Ommundsen IF Frøy/Region Øst

Medlem Thomas Fossum IK Hero/Region Øst

Medlem Rolf Morgan Hansen Sandefjord SK/Region TeVeBu

Medlem Bjørn Hamre Ullensaker CK/Region Øst

ncf 16 baneFra venstre: Thomas Fossum, IK Hero/Region Øst Rolf Morgan Hansen Sandefjord SK/Region TeVeBu MarieOmmundsen, IF Frøy/Region Øst Bjørn Hamre Gundersen, Ullensaker CK/Region Øst (Foto: Norges Cykleforbund).

Grenutvalg Utfor og Enduro

Medlem Bendik Stubstad Henriksen SK Rye/Region Øst

Medlem Michael Overbeck Cook IK Hero/Region Øst

Styret får fullmakt til å oppnevne flere medlemmer ved behov

 

Grenutvalg Syklekross

Medlem Sindre Rønning Svelvik SK/Region TeVeBu

Medlem Frode Stendah lTønsberg CK/Region TeVeBu

Medlem Katrine Hofstad IF Frøy/Region Øst

 

Grenutvalg Trial

Medlem Camilla Frederich Fana IL Sykkel/Region Vest

Medlem Eirik Ulltang Hardanger SK/Region Vest

Styret får fullmakt til å oppnevne flere medlemmer ved behov

 

Valgkomiteen

Leder Øystein Lægreid, Sarpsborg SK/Region Øst

Medlem Asbjørn Andersen IL Stjørdals-Blink/Region Midt

Medlem Elisabeth Haarr, Sandnes BMX/Region Sør

Varamedlem Lisbet C Johansen, J/H Sykkel/Region Innland

 

Lovutvalget

Leder Stein Arne Hammersland Region Vest

Medlem Inger Ness Region TeVeBu

Varamedlem Ove Veum Region Vest

 

Disiplinær- og sanksjonsutvalget

Leder Øystein Eriksen Region Øst

Medlem Lisbeth Berntsen Huse Region Innlandet

Medlem Per Inge Simonsen Region Sør

Varamedlem Roar Sæterhaug Region Midt

 

Kontrollkomitèen

Leder Gaute Kindervåg Region Sør

Medlem Turid Lindheim Nilsen Region Sør

Medlem Arne Blakkisrud Region Øst

Varamedlem Jan Erik Steen Region Midt

Varamedlem Anne Lise Katle Region Øst

Facebook kommentarer