Uttak til Terrenglandslaget sesongen 2017

Sharing is caring!

Norges Cykleforbund har tatt ut 8 ryttere på Terrenglandslaget for sesongen 2017.

terrenglandslaget2016

– Vi har jobbet med kommende sesong over lang tid. I denne prosessen er seleksjonen av ryttere en sentral del av jobben. Det er mange strategiske valg som skal gjøres og det er mange hensyn å ta. Det viktigste er uansett å plukke ut de rytterne som har vist potensial og som har forutsetninger for å komme langt, Når det er sagt er det klart at det er flere som har potensial, men som per nå er vurdert og ikke nådd opp i denne omgang, sier landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter.

Mange ulike kriterier er lagt til grunn

– Grunnlaget for uttaket baseres på uttakskriteriene. I grove trekk innbefatter det resultater utøverne har prestert, fysiske forutsetninger/kapasitetsprofil, tekniske ferdigheter og holdninger til det de driver med. Det er med andre ord en bred vurdering som ligger til grunn. Det er viktig å understreke at ryttere som presterer i sesong vil kunne kvalifisere seg inn til oppgaver/ritt, som det har blitt gjort tidligere. Troppen som er tatt ut inngår i et opplegg som innebærer oppfølging gjennom tester, samlinger, personlig oppfølging og ritt, sier Knudsen Storsæter.

Tokyo 2020 prosjekt

Vi er nå inne i en ny 4 års syklus og Tokyo OL er et mål for de kommende 4 år.

– Vi har søkt OLT om prosjekt midler for å få løftet dette arbeidet. Opplegget vil også involvere HIL/OLT innlandet. De vil, om prosjektet får støtte fra OLT, gjøre et arbeid med å kartlegge arbeidskravene for de beste utøverne i Frankrike, samt bistå i individualiseringen av den enkelte rytter i prosjektet.

Solid støtteapparat

Som tidligere år viderefører vi landslagsvirksomheten med base i Tyskland. Der har vi lagret alt utstyr, samt at vår faste mekaniker og fysioterapeut er bosatt der. Videre kommer Lars Stensløkken til å ha ansvar for oppfølging av trening av landslagsrytterne som ikke har noen trener gjennom klubb. Han vil sammen med Landslagssjef være samtalepartnere/samarbeidspartnere med lokale trenere. Vi har gjennom de siste 4 år også hatt med vår tekniske trener Sondre Norland. Han har ikke anledning til å være med like mye i de kommende 4 årene, men vil være med på noen utvalgte viktige ritt.

Terrenglandslaget 2017:

Gunn Rita Dahle Flesjå, Sola CK/ region vest
Petter Fagerhaug, Lillehammer CK/ Region Innlandet
Eskil Evensen Lie, Kloppa Off Road Klubb/ Region øst
Eirik Pettersen, Lillehammer CK/ Region Innlandet
Erik Hægstad, Lillehammer CK/ Region Innlandet
Martin Siggerud, Soon CK/Region Øst
Tobias Johannessen, Soon CK/Region Øst
Thea Siggerud, Soon CK/Region Øst

I følge NCF’s strategi er det de olympiske grenene som har høyest prioritet. Det betyr at rytterne som er tatt ut på landslaget 2017 har prestert og vist potensiale på rundbane. Sprinten er i ferd med å forsvinne ut og det er uklart hva som skjer videre med den disiplinen. Maraton disiplinen blir kun kjørt i mesterskap om vi har ryttere som oppfyller uttakskriteriene.

Facebook kommentarer