– Fantastiske nyheter

Sharing is caring!

Pressemelding: Det endelig statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem i går kveld er svært gledelig for norsk sykkelsport. Det er satt av midler for dekning av politikostnader på barne- og ungdomssykkelritt, samt økt støtte til våre internasjonale sykkelritt.

fjord15 nordsjo

– Dette er fantastiske nyheter for sykkelsport i Norge. Mange av våre klubber går i underskudd på grunn av høye politikostnader i forbindelse med sperring av veier og sikkerhet på sine sykkelritt. I det endelige budsjettet er det øremerket 2,5 millioner til dekning av denne typen kostnader, sier syklepresident Harald Tiedemann Hansen.

– En god nyhet for grasrota

En beregning basert på tilbakemeldinger fra våre arrangører viser at vi samlet bruker ca 13-15 millioner på politiet hvert år, hvorav cirka 5 millioner til barne- og ungdomsritt. Vi har ingen faste anlegg og er avhengig av å bruke landeveien som arena på denne typen sykkelritt.

– Vi mener prinsipielt at staten bør dekke kostnader til politiet på lik linje som for eksempel i Sverige. Selv om vi fortsatt har en vei å gå før vi er der, er 2,5 millioner i kompensasjon en god start. Dette er en god nyhet for grasrota i norsk sykkelsport. Flere barne- og ungdomsritt gir bedre tilbud og forutsetninger for økt rekrutteringen, sier generalsekretær Bjørn Sætre i Norges Cykleforbund.

– Økt støtte gir forutsigbarhet

I forslaget til statsbudsjett lå det allerede inne er øremerket støtte på 15 millioner til Arctic Race of Norway. I det endelige budsjettet er det satt av ytterligere 5 millioner til våre øvrige internasjonale ritt.

– Vi har en uttalt målsetning om at vi skal ha internasjonale sykkelritt i Norge årlig. Statlig støtte er med på å gi arrangementene kontinuitet og gir arrangørene handlerom til å utvikle rittene videre. Det er gledelig at staten har fått opp øynene for den fantastiske eksponeringen disse rittene gir Norge internasjonalt, sier Tiedemann Hansen.

Facebook kommentarer