Jotunheimen rundt avlyses

Sharing is caring!

Pressemelding:
Regjeringens har vedtatt å forlenge forbudet mot alle festivaler og arrangement med over 500 deltagere frem til 1. september. Styret i Styrkeprøven AS har på bakgrunn av Regjeringens forbud besluttet å avlyse Jotunheimen Rundt 2020.

Vi har i tillegg vært i dialog med nasjonale og lokale helsemyndigheter for å vurdere mulige alternative former for gjennomføring av arrangementet. Tilbakemeldingene fra nevnte helsemyndigheter har vært entydige og deres klare anbefaling er å avlyse.

Styrkeprøven beklager avlysningen på det sterkeste overfor våre deltakere og nære samarbeidspartnere.

Avlysningen av Oslo-Mysen, Styrkeprøven og nå Jotunheimen Rundt byr på negative økonomiske konsekvenser for Styrkeprøven AS. For å sikre framtidig drift ser vi oss dessverre nødt til videre å utøke den midlertidige permitteringen av ansatte i 2020. Vi ber våre deltagere om forståelse for at vår responstid for en periode er noe redusert.

Mht refusjon vil Styrkeprøven utbetale denne via EQ timing og betingelsene vil følge våre betingelser. Vi kommer tilbake med den praktiske gjennomføringen av refusjonsordningen.

Oslo – Lærdal er planlagt 22. august 2020. I samråd med helsemyndighetene er det per i dag ikke tatt en beslutning om gjennomføring/avlysning av dette rittet. En slik beslutning forventes å være klar mot slutten av mai måned.

Styrkeprøven AS lover å komme sterkere tilbake med en, forhåpentligvis komplett, rittkatalog i 2021.

 

Facebook kommentarer