Landslagsgrupper Terreng Rundbane 2019

Sharing is caring!

Pressemelding: Laget er definert ut i fra resultater og ranking fra sesongen 2018, samt skjønn på bakgrunn av bevist potensial tidligere. Nåløyet for å komme på landslaget er trangt.Nivået internasjonalt er skyhøyt, men med progresjon på trening og matching er det fint mulig med 100% innsats og god veiledning. Utøvere på dagens lag har jobbet over tid og med høy kvalitet på gjennomføring kombinert med å være 24 timers utøvere. Landslaget jobber med lokale trenere og veiledning og diskusjoner med disse for å løfte opp flere utøvere til det høyeste nivå. I de to gruppene som nå blir offentliggjort, er noen som ikke er nevnt, men som har potensiale til å løfte seg til et høyt nivå. Det er viktig at vi har en felles forståelse av hva som skal til for å lykkes og at utøvere/trenere har tålmodighet.

Landslag: (UCI ranking i parentes):
• -Petter Fagerhaug, UCI 39
• -Martin Emil Siggerud, UCI 82
• -Erik Hægstad, UCI 96
• -Tobias Johannessen 108

Rekrutteringslandslag

På dette laget har vi ryttere som er nær opptil å oppfylle kravene til de faste landslagsoppdragene som VC og mesterskap, som med riktig matching og utvikling er nærmest til å ta steget opp på lands laget. Det gjelder da spesielt gjennom prestasjoner i løyper som likner på det som møter oss ute og i internasjonale felt med gode referanser/sterke ryttere.

Viktig mål for denne gruppen er å samle UCI poeng, dvs. treffe på riktig matchingsnivå og jobbe med utvikling, som i praksis betyr å trene godt også i sesong for å utvikle fysiske kapasiteter. Et viktig tiltak blir at rytterne prioriterer UCI ritt i Norden i første del av sesongen. På bakgrunn av prestasjoner og utvikling i disse rittene vurderes det om det er grunnlag for oppgaver på høyere nivå.

Landslagets rolle i forhold til disse rytterne er av faglig karakter og vi jobber tett med deres og trenere og direkte inn mot utøverne. Ritt tilbudet til disse rytterne blir løpende evaluert etter utvikling og våre økonomiske muligheter for tiltak. Det kan bli behov for egenandeler på disse prosjektene.

• -Eirik Pettersen, UCI 251
• -Jørgen Anmarkrud, UCI 1375.
• -Helene Marie Fossesholm, UCI Junior 60
• -Anders Johannessen, UCI 729
• -Emil Ravnåsen Vangen, UCI junior 89
• -Ole Sigurd Rekdahl, UCI junior 255
• -Elisabeth Sveum, UCI 94
• -Marit Sveen, UCI 121

Resterende ryttere:

Videre er det viktig å understreke at det er andre utøvere som er aktuelle for oppgavergjennom sesongen som ikke er nevnt her. Dette er ryttere som vil bli løpende evaluert for oppgaver. Dette gjelder spesielt i klassene 1.års junior gutter og jenter. I dette års trinnet skjer det mye med utøverne rent fysisk og mentalt i forhold til i aldersbestemte klasser og viktig å følge med godt på deres utvikling. Det er viktig å understreke at utøvere i denne kategorien ikke matches for hardt, men har fokus på treningsprosessen og utvikling av sentrale ferdigheter og kapasiteter.Vi tenker da på teknikk og aerob kapasitet som de mest sentrale. Det betyr i praksis at det må trenes godt, også i sesong og ikke la rittene få for stor betydning, og påvirker i for stor grad til at treningsmengden blir for lav.

Til slutt oppfordrer vi alle utøvere, trenere og ledere og jobbe hardt og målbevisst. Det er viktig å tenke langsiktig, men samtidig ikke bruke det som noen sovepute. Alle økter er viktig og vi må trene på alle aspekter av idretten vår. Det må jobbes med:

•Teknikk, både tråteknikk og forflytning på sykkelen i forhold til ytre utfordringer som dropp hopp etc.

• Styrke og basistrening som danner grunnlag for teknikk og utnyttelse av fysiske kapasiteter

• Fysiske kapasiteter, i form av maksimalt oksygenopptak, anaerob terskel, utnyttingsgrad og anaerob kapasitet. Videre spesifikke kapasiteter som evne til takskifte, harde starter og finne marsjfart etter en tøff start.

• 24 timers utøver, å trene som en topputøver krever en livsstil som er i tråd med det

• Ernæring, god og riktig mat til riktig tid

• Helhet i tilværelsen, balanse mellom skole/jobb, venner, fritid og trening.
Som dere vet og ser er det mange ting som skal utvikles. Det er det som gjør det spennende å være utøver. Vær nysgjerrig og jobb hardt, da kommer framgangen. 

Facebook kommentarer