Stavanger kommune bevilger 4,5 millioner kroner til Tour des Fjords

Sharing is caring!

I handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune, som ble vedtatt i bystyret denne uken, er det satt av 1,5 millioner kroner per år til Tour des Fjords for perioden 2016 – 2018.

fjord15 nordsjo

– Vi er selvsagt svært glade for vedtaket og støtten. Stavanger kommune viser stor velvilje og er en viktig støttespiller for oss i Tour des Fjords. Det blir enklere å planlegge og utvikle Tour des Fjords videre når vi har et langsiktig perspektiv på økonomien. Langsiktige avtaler med det offentlige og med våre sponsorer gir et godt grunnlag for videre vekst, sier Roy Hegreberg daglig leder i Tour des Fjords.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sier arrangementet skaper stort engasjement og håper at støtten gir forutsigbarhet.

– Tour des Fjords er et ritt som er viktig for sykkelsporten, og som viser fram naturen i regionen vår for et stort publikum. Arrangementet preger Stavanger på en positiv måte og skaper stort engasjement. Jeg er glad for at bystyret har vedtatt å bevilge 4,5 mill. kr over tre år, og håper det vil gi mer forutsigbarhet for arrangøren, sier Stavange-rordfører Christine Sagen Helgø.

Det unike ved sykkelrittet er at man ikke bruker etablerte arenaer, slik som er tilfelle i mange andre idretter. Eksisterende veinett danner løypene og bysentrum blir ofte brukt som arena for premieutdeling og andre arrangementer. Inntekter i form av inngangsbilletter uteblir som en konsekvens av dette, og ekstra kostnader genereres for arrangøren for å bygge en midlertidig arena.

Når Tour des Fjords inntar Stavanger og regionen er det mye som må på plass for at både sykkelryttere og publikum skal få en så god opplevelse som mulig. Rytterne skal ha løyper som holder høy kvalitet, publikum og tv seere skal få spektakulære opplevelser. Et viktig bidrag til regionen er stoltheten som skapes hos menneskene som bor her, og via TV-sendingene får man vist fram Fjord Norge fra sitt beste.

Støtte til Tour des Fjords er viktig også for norsk reiseliv

Arrangementsturisme er en viktig satsing i norsk reiseliv og internasjonale sykkelritt som Tour des Fjords fungerer som et bindeledd og markedsføringskanal for reiselivsbransjen. Tour des Fjords ble i 2015 sent på TV2 i tillegg til mer enn 65 internasjonale tv-stasjoner.

Norway Convention Bureau (NCB) er det nasjonale kompetansesenteret innen arrangementsturisme og Region Stavangers nasjonale samarbeidspartner. Daglig leder Frode Aasheim i NCB understreker betydningen av arrangementer som Tour des Fjords og deler gleden over støtten fra Stavanger kommunene.

– Arrangementsturisme er en viktig satsing i norsk reiseliv, og internasjonale arrangementer som dette gir stor verdiskaping både i form av overnatting, bespisning og kjøp av tjenester. I tillegg gir dette uvurderlig internasjonal pressedekning som setter Stavangerregionen på kartet som arrangør, og som bidrar til å bygge merkevaren Norge. Det er flott at Stavanger kommune ser verdien i slike arrangement og støtter utvikling av dem. Et av NCBs fokusområder er nasjonal forankring og det er nylig levert innspill til Regjeringens reiselivsstrategi, i samarbeid med de største partnerne i Norge, deriblant Region Stavanger, sier Frode Aasheim leder i NCB.

Tour des Fjords er et viktig arrangement for regionen og skaper reiselyst gjennom TV-sendingene.

– Tour des Fjords er et av regionens absolutt viktigste og største arrangement og gir en enorm verdiskaping i Fjord Norge Regionen. Spektakulære TV-bilder bidrar til å bygge omdømme og skaper reiselyst. Å være vertskap for arrangementer som dette gir stolthet og viser hva vi klarer å få til i en region som jobber sammen, sier Elisabeth Saupstad reiselivsdirektør i Region Stavanger.

Om Tour des Fjords:
Tour des Fjords er et internasjonalt femdagers etapperitt i UCI-kategori 2.1, som foregår på Vestlandet. Det første rittet ble arrangert i 2013, og var en videreutvikling av Rogaland Grand Prix. I 2012 ble Tour des Fjords AS etablert og eies 100% av idretten. Eierne er Nordsjørittet og Stavanger Sykkelklubb. I 2016 arrangeres rittet i perioden 31. august – 4. september.

Facebook kommentarer