Sykkelforbundet vil granske VM i Bergen

Sharing is caring!

Norges Cykleforbund vil granske VM i Bergen i 2017, men de møter stengte dører av konkursboet.

 

IMG 0674

Sykkelforbundet oppretta i fjor et arbeidsutvalg som skulle se nærmere på hva som hendte da sykkel-VM i 2017 gikk dundrende konkurs.

De skulle vurdere om det skjedde regelverk, og at de ville ta lærdom av dette.

Men det var ikke så lett.

Det sier konkursboet, som har innhentet 600.000 dokumenter i forbindelse med VM-arrangementet, nei til.

– Vi er uenige med konkursboet, som sier at de verken har en rett eller plikt til å gi oss denne informasjonen. Vi er uenige i hva boet har mulighet til å gi oss. Har de taushetsplikt, eller handler det om manglende velvilje, sier styremedlem i sykkelforbundet, Knut Glad, til Bergensavisen.

Han antar at konkursboet har gjort en del interessante funn, og skulle gjerne hatt mer innsyn i hvordan de kom frem til konklusjonene.

– Hvorfor kan vi ikke få innsyn i det som boet har funnet ut, når vi i sykkel-Norge nå har et behov for å ettergå oss selv, undrer Glad, som minner om at Bergen 2017 AS var heleid av nettopp sykkelforbundet frem til det ble slått konkurs.

Bobestyrer Arne Laastad sier at sykkelforbundet «har fått en god del, men ikke alt».

– Arbeidsgruppen ber om interne saksdokumenter og korrespondanse mellom boets advokat og VM-styrets advokat, og det er korrespondanse som vi ikke har anledning til å levere ut. Der har de en annen oppfatning, men vi har begrunnet vårt standpunkt overfor arbeidsutvalget, sier Laastad, som også viser til at dette var nøye redegjort for i siste innberetning fra boet.

Nå må Glad mer eller mindre gladelig finne ut mer av informasjonen på egenhånd.

– Vi må lage vår rapport basert på den informasjonen vi får innhentet. Jeg tror en del av den informasjonen vi har funnet til nå ikke ble innhentet av konkursboet. Det er en del vi har snakket med, som ikke har snakket med konkursboet. Så jeg tror vi får tak i det vi trenger for å mene noe, sier Glad.

På sykkelforbundets ledermøte forrige helg ble 2020-regnskapet presentert med et lite overskudd, og forbundet har fått redusert gjelden til det internasjonale sykkelforbundet (UCI) med 200.000 euro.

Den negative egenkapitalen i forbundet har blitt redusert de siste årene, og er nå på to millioner.

 

Facebook kommentarer