Sykkelpresidenten truet politiet med å avlyse VM

Sharing is caring!

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen var klar i sin tale da han møtte politiet i april.
«Dersom dere kommer med denne regningen, så må vi avlyse VM», var Tiedemann Hansens klare melding.

tidemann hansen etter vm

Dette skriver Bergens Tidende.

Sykkel-VM 2017 i Bergen ligger an til et underskudd på 60 millioner. Den største kreditoren er politiet med et krav på over 13 millioner kroner.

Dette kravet er ikke VM-arrangøren enig i.

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen hevder at 10 av de 13 millionene skulle strykes fra regningen.

– Det kan ikke være slik at politiet etter VM kommer og sier at vi skal betale fem ganger mer enn vi først ble enige om, sier sykkelpresidenten til Bergens Tidende.

På møtet i april deltok topper i Vest politidistrikt, kommunaldirektør i Bergen, Robert Rastad, samt ledelsen i Bergen 2017. Politiets eget referat viser at møtedeltakerne var enige om at Vest politidistrikt skulle bære politiets kostnader dersom det ikke kom mer statsstøtte.

Truet med å avlyse VM

– Jeg sa at dersom de kom med den regningen (på 13 millioner kroner), så måtte vi avlyse VM. Jeg var så tydelig som jeg kunne være, men så kommer de med kravet likevel, sier Hansen.

Denne oppfatningen deles ikke av kommunaldirektøren, som oppfattet at politiet ikke lovte noe, men at de var løsningsorientert.

Bergen 2017 fikk 3,2 millioner i statsstøtte til politi. Utover det har ikke Bergen fått mer støtte til å betale politiet med.

– Politiet sa at om vi fikk mer statlig støtte, så ville de ha sin del, men mer slik støtte har vi jo ikke fått. Det irriterer meg mest at dette kommer i etterkant, sier Hansen.

Politiet hevder på sin side at de ble satt i en tvangssituasjon da sykkel-VM ble lagt på deres skuldre.

Tvangssituasjon

«Dette var et krevende møte. Vi stod i en tvangssituasjon hvor gjennomføringen av sykkel-VM ble lagt på våre skuldre. Vi kunne ikke sette hardt mot hardt i april når arrangementet skulle være i september,», skriver leder for stab for virksomhetsstyring, Trond Arne Aglen, i en e-post til BT.

Sykkelpresidenten mener han er ført bak lyset av lovens lange arm.

– Vi forutsatte at de fra Vest politidistrikt som sa dette, hadde myndighet til å si det de sa. Nå håper jeg at de står ved det de har sagt, og at vi kan komme frem til en fornuftig løsning, sier Hansen.

En annen stor kreditor hos Bergen 2017 er Hordaland fylkeskommune. De har et krav på 4,2 millioner i forbindelse med kollektivtransport under VM. I tillegg har samme instans et krav om at veiene skal rehabiliteres til samme standard som de var i før VM.

Torsdag mottok fylkeskommunen og andre offentlige kreditorer et brev fra VM-arrangøren.

– De har bedt om et møte, og det møtet har vi tenkt å gjennomføre. Så får vi ta diskusjonen derfra. Jeg vil ikke gå nærmere inn på dette nå, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Bergen kommune har et krav på 500.000 kroner, og er innstilt på å ettergi kravet. Øygarden er et krav på 200.000, og har ingen planer om å ettergi dette.

 

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen var strålende fornøyd etter VM. Video: Egil Mathisen.

Facebook kommentarer