Venstre foreslår tiltak for barne- og ungdomssykkelritt

Sharing is caring!

I Venstres alternative statsbudsjett foreslår partiet en støtteordning for dekning av politikostnadene i sykkelritt for barn og unge. Norges Cykleforbund ser svært positivt til dette initiativet og håper at forslaget får støtte i Stortinget.

066

– Dette vil bety mye for alle arrangører av barne- og ungdomsritt. I dag sliter mange arrangører med store underskudd på grunn av høye politikostnader. En subsidiering som dette vil gi grobunn for flere sykkelritt som igjen gir flere barn og unge muligheten til å oppleve sykleglede på to hjul, sier generalsekretær Bjørn Sætre.

Bruker 13-15 millioner årlig

Venstre foreslår en støtteordning på 2,5 mill over statsbudsjettet til dekning av politikostnadene i sykkelritt og gateløp for barn & unge. Dette vil være nok til å dekke noen av de politiutgiftene våre arrangører har for å arrangere sykkelritt.

– En beregning basert på tilbakemeldinger fra våre arrangører viser at vi samlet bruker ca 13-15 millioner på politiet hvert år. Vi har ingen faste anlegg og er avhengig av å bruke landeveien som arena på denne typen sykkelritt. I dag må arrangementene tilfredsstille så mange krav, regler og økonomiske pålegg at flere arrangører velger å legge ned sine ritt. Skal landeveissporten i Norge overleve må det drastiske tiltak til. Vi er derfor glad for at Venstre har fått øyene opp for problematikken og har kommet med et tiltak som kan være med å bedre situasjonen, sier Sætre.

Norges Cykleforbund har også sendt et brev til statsråd Ketil Solvik Olsen i Samferdselsdepartementet der vi søker støtte for dekning av politikostnader på barne- og ungdomsritt. Vi venter fortsatt på svar fra departementet i forhold til dette.

Facebook kommentarer