Klager til kringkastingsrådet etter uttalelse på NRK

Sharing is caring!

Pressemelding: Norges Cykleforbund (NCF) har sammen med Syklistenes Landsforening (SLF) levert en klage på det vi anser som et presseetisk overtramp. Det vises her til Nitimens sending 13.04.2016, som innledes med en «oppfordring» fra programleder Pål Thoresen om å bruke bildøren for å rydde syklister av veien.

– Dette er dessverre bare en ny tragisk kommentar som diskrediterer syklister på generelt grunnlag, sier generalsekretær Bjørn Sætre i NCF.

Syklistorganisasjonene NCF og SLF arbeider målbevisst med holdningsskapende aktiviteter rettet mot våre medlemmer for å redusere konfliktnivået i trafikken. Som et direkte tiltak har NCF utarbeidet 10 sykkelvettregler som skal være styrende for våre medlemmers adferd i trafikken. Nå frykter generalsekretæren at uttalelsen fra NRK skremmer vekk syklister.

– Når NRK på denne måten kaster «bensin på bålet» skremmer det mange fra å begi seg ut i trafikken. Vi håper NRK ser alvoret i slike uttalelser og at de følger opp dette internt i egen organisasjon, sier Sætre.

Syklistenes Landsforening (SLF) arbeider for bedre tilrettelegging og økt trafikksikkerhet for landets mange syklister. Norges Cykleforbund (NCF) er ansvarlig for all organisert sykkelsport i Norge. Sammen med andre trafikkorganisasjoner arbeider vi etter nullvisjonen, dvs. visjonen om ingen drepte eller varig skadde i trafikken.

Les brevet som er sendt til kringkastingsrådet her.

Facebook kommentarer